Svenska Druid-Orden – en sammanslutning för män i alla åldrar och yrken.

Logen Morvin tillhör Svenska Druid-Orden (FGDO). Orden har sitt ursprung i 1700-talets intresse för kelterna och deras andliga ledare – DRUIDERNA – som ansågs ha hög moral och rättrådighet.

Allt sedan bildandet har Orden varit politiskt och religiöst neutral. Istället har druidismens höga ideal varit en ledstjärna för vår Orden. När vi således nämner ”Druidismen” är det inte någon religion vi talar om, men praktiska och ideologiska levnadsregler och ett förhållningssätt till vår omgivning. Tydligast kommer detta till uttryck i vår ordenslags portalparagraf…

Druid-Ordens portalparagraf

”Svenska Druid-Ordens ändamål är att, för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse. Sin målsättning söker Orden förverkliga genom ett oavlåtligt arbete för en ren och fördjupat livsåskådning och för global förståelse. Orden begär av medlemmarna uppfyllandet av brödrakärlekens bud och sedliga grundsatser genom broderligt umgänge och omsorg om sjuka och nödlidande bröder ävensom i omvårdnaden av änkor och barn till avlidna bröder. Ordens grundsatser är det medlemmarnas plikt att jämväl omsätta i sin dagliga gärning.”

Druid-Ordens mening och mål

Vi lever i en tid med snabba förändringar, en tid där vardagen är präglad av stress, jakt på status och prestige. Vår värld präglas av orättvisor, olyckor och köpbegär. Som en motpol till allt detta finns Druid-Orden.

Sedelighet

Druid-Orden är inget maktfullkomligt hemligt sällskap – men ett sällskap som har vissa hemliga ritualer som arbetsmetod i sin verksamhet. Druid-Orden tar inte ställning i religiösa eller politiska frågor. Vi vet alla att dessa två områden har under årtusenden skapat fler konflikter än något annat. Druid-Orden fostrar istället bröderna till ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten inför varje människas lika värde. 

Broderlighet

Druid-Orden är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderlighet. Genom gemenskapen och med Druid-Ordens budskap, strävar vi efter att utvecklas till bättre medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden. Som broder i Druid-Orden blir man delaktig i en livslång sammanhållning och kamratskap. Druidbröder bryr sig om, hjälper och stöttar varandra.

Välgörenhet

Druid-Orden driver en stipendiefond. Fonden består av insamlade medel från enskilda bröder och grundloger, samt genom avsättningar från brödernas medlemsavgifter. Av disponibla medel hos fonden delas forskningsanslag ut för att främja forskning rörande prostatacancer. Fonden vill bidra till att prostatacancer kan besegras genom att stödja forskning som leder till att färre drabbas och fler botas.

Vill du veta mer om Druid-Orden i Sverige?

Druid-Ordens webbsida

Druider i Luleå sedan 1934

Druid-orden fick sitt fäste i Norrbotten år 1934 när dåvarande O.D.O. (Old Druid Order) instiftade Logen Jupiter i Luleå. Den 18 juni 1941 övergick Jupiter från O.D.O. till F.G.D.O. (Förenade Gamla Druid-Orden) och bytte därmed namn. Logen Morvin konstituerades och dess Lund invigdes i ”Odd Fellow-huset” på Smedjegatan i Luleå. Vår moderloge är Logen Polstjärnan i Kramfors.

På logen träffas bröder för att umgås och koppla av. Medlemmar av olika åldrar, med skilda yrken får tillfälle till en angenäm samvaro. Här finns möjlighet till avkoppling, nätverksbyggande och personlig utveckling. Här finns tid för reflektion och insikt bortom all stress. Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet.

För mig betyder logen Morvin broderskap, kamratskap, rekreation och en trygg plats att bara vara mig själv 🙂

– Jonas Johansson Asp –

När jag fick möjlighet gå med i Logen öppnades ett helt fantastiskt nätverk både lokalt och över hela landet. Druidismen ger mig många tänkvärda upplevelser och en stunds avkoppling i vardagen.

– Ulf Hedgren –

Logen betyder för mig en stunds avkoppling från den yttre världen, en stunds lugn och ro, helt utan stress i goda vänners sällskap.

– Jaska Tamminen

Vill även Du bli en av oss?

För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens grundloger krävs rent formellt att man blir rekommenderad av två av logens bröder. Det vanligaste är naturligtvis att man blir värvad av personligt bekanta. Men självklart händer det att sådana förutsättningar inte finns. Känner Du ett intresse för Druid-Orden och dess grundprinciper är du varmt välkommen att vända dig till oss med dina frågor. Tillsammans kan vi då undersöka möjligheter för medlemskap.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Aktuellt i Logen Morvin

Ämbetsmän i logen Morvin 2024-2026

Ädel-Ärk

Erland Olofsson

Med-Ärk

Jonas Johansson-Asp

Tj. Old-Ärk

Christoffer Hedgren

Skrivare

Johan Stålnacke

Skattmästare

Emil Strålberg

Marskalk

Mikael Åkerström

Inner-Vakt

Jacob Westborg

Ytter-Vakt

Seth Johansson

Organist

Magnus Rönnqvist

Logevärd

Mikael Larsson