Nya bröder och ny ämbetsmannakår

//

Sysman

Nya bröder och ny ämbetsmannakår

Den 19:e april hölls reception av nya bröder och installation av logen Morvins ämbetsmannakår och funktionärer för de kommande två åren, 2024-2026.

Hela trettiotvå bröder från sex olika loger och två storloger samlades vi i Morvins lokaler. Under värdiga och högtidliga former ledda av logens ÄdelÄrk Erland Olofsson recipierade fyra nya bröder i vår Orden och erhöll därmed Eubatgraden. Två till Logen Morvin och två som till att börja med tillförs logen Circius i Lycksele – men med siktet inställt på den kommande nya logen i Arvidsjaur. Logen Circius Ädel-Ärk Robert Marmdal var därmed behjälplig.

Innan mötet avslutades anlände storlogen Nordanlands ämbetsmän med Stor-ÄdelÄrk Per Sjöström i spetsen för att installera nya ämbetsmän i logen Morvin för perioden 2024-2026.

Lämna en kommentar