Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på säkraste sätt. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med ev. lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Hantering av kund- och partnerinformation

Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida med mera, i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vår hantering och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.

Genom ev. registrering samtycker du till att Logen Morvin lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina önskemål och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och kan även användas i informations- och marknadsföringssyfte. Du har möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi registerför om dig. Informationen lagras bara så länge den måste enligt gällande lagar, om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer.

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverans av brev/post. All överföring av personlig information sker via säkra dataförbindelser. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål på webbplatsen. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Kontakt

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta info@morvin.se eller ringa 070-653 44 00.