Druid-Orden

Logen Morvin tillhör Svenska Druid-Orden (FGDO). Orden har sitt ursprung i 1700-talets intresse för kelterna och deras andliga ledare – DRUIDERNA – som ansågs ha hög moral och rättrådighet. Allt sedan bildandet har Orden varit politiskt och religiöst neutral. Istället har druidismens höga ideal varit en ledstjärna för vår Orden. När vi således nämner ”Druidismen” är det inte någon religion vi talar om – men praktiska och ideologiska levnadsregler och ett förhållningssätt till vår omgivning.Tydligast kommer detta till uttryck i vår ordenslags portalparagraf:

”Svenska Druid-Ordens ändamål är att, för fostran till idealitet, broderlighet och hjälpsamhet på etiska grunder, sammanföra män oavsett nationalitet, politisk åsikt och religiös bekännelse. Sin målsättning söker Orden förverkliga genom ett oavlåtligt arbete för en ren och fördjupat livsåskådning och för global förståelse. Orden begär av medlemmarna uppfyllandet av brödrakärlekens bud och sedliga grundsatser genom broderligt umgänge och omsorg om sjuka och nödlidande bröder ävensom i omvårdnaden av änkor och barn till avlidna bröder. Ordens grundsatser är det medlemmarnas plikt att jämväl omsätta i sin dagliga gärning.”

Mer information om Druid-Ordern finner du på Ordens officiella webbsida www.druidorden.org

Logen Morvin – anno 1934

Druid-orden fick sitt fäste i Norrbotten år 1934 när dåvarande O.D.O. (Old Druid Order) instiftade Logen Jupiter i Luleå. Den 18 juni 1941 övergick Jupiter från O.D.O. till F.G.D.O. och bytte därmed namn. Logen Morvin konstituerades och dess Lund invigdes i ”Odd Fellows-huset” på Smedjegatan i Luleå. Vår moderloge var Logen Polstjärnan i Kramfors.

Den stora drömmen var alltid att få flytta in i egna lokaler. Efter många års forskning och undersökning av olika objekt började vår förhoppning infrias då gamla ”Skogshyddan” på Bergviken förvärvades. Den första tanken var att restaurera fastigheten men det visade sig vara en bättre idé att riva och bygga en ny fastighet på tomten. Bygglov söktes i juli år 1986 – men på grund av överklaganden i alla instanser fördröjdes byggstarten ända till augusti 1994.

I oktober året därpå stod den nya fastigheten ”Morvingården” äntligen klar! Två våningar med 12 lägenheter och en suterrängvåning med logelokal, festvåning och fullt utrustat kök i restaurang-klass. Äntligen hadde vi fått en samlingspunkt för vår Druidiska verksamhet och ett hem för vår brödragemenskap!

Fastigheten såldes till en privat ägare under 2011, då driften visat sig ganska krävande. Under våren året därpå röstade logens bröder för att flytta till ett mer centralt läge.

Fr.o.m hösten 2012 huserar vi i Odd Fellows-huset på Köpmangatan 30, mitt i Luleå centrum.