Medlemskap i Druid-Orden

För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens grundloger krävs rent formellt att man blir rekommenderad av två av logens bröder. Det vanligaste är att man blir värvad av personligt bekanta vilket är det mest naturliga. Men självklart händer det att sådana förutsättningar inte finns. Känner Du ett intresse för Druid-Orden och dess grundprinciper kan du lugnt vända dig till någon av logens ämbetsmän och ställa dina frågor. Tillsammans kan vi då undersöka möjligheten för medlemskap.

Men innan dess bör Du fördjupa dig i vår verksamhet. Läs mer i denna broschyr;
Ledstjärnan.

Är Du redan nu intresserad av medlemskap i vår Loge kan Du e-posta en intresseanmälan till oss på adressen ak[at]morvin.se. Vi kommer därefter att kontakta Dig för ett personligt samtal.

Var snäll uppge:

  • Fullständigt namn
  • Personnr (10 siffror)
  • Yrke/Titel
  • Företag/Organisation
  • Bostadsadress
  • Postnr, Ort
  • Telefon (Bostad)
  • Telefon (Arbete)
  • Mobiltelefon
  • E-postadress